Slik fungerer Bedriftsbilletten

Bedriftsbilletten er en billett til alt for alle!

En billett til kunnskap og opplevelser gjennom hele året. Bedriftsbilletten er en fleksibel billett som kan brukes på alle programmets arrangementer gjennom hele året. Det betyr at bedriften fritt kan velge hvordan og hvem som bruker billetten. Kunnskap gir utvikling, og vi ønsker gjennom kvalitetsforedrag og konserter å skape gode opplevelser.

Hvem som bruker billettene fra gang til gang er opp til bedriften. Dere disponerer et sete på Publicom scene eller Klubben Scene for hver billett som dere eier. Et sete som som kan disponeres av ansatte, ledsagere, kunder og samarbeidspartnere av deres bedrift.


Trenger vi fysisk billett for å komme inn?

Nei du trenger ikke fysisk billett da deres firma er registrert og personell fra Bedriftsbilletten ønsker dere velkommen. Vi trenger ikke navn på deltakerne!

Må vi melde i fra at vi kommer?

Da salene bygges opp etter antall deltakere setter vi pris på om dere innen en uke før kan sende en mail til post@bedriftsbilletten.no og fortelle om hvor mange av dere som kommer. Dette kan også gjøres med en enkel mail der dere sier at alle billettene gjennom året benyttes. Dette er kun for å lette vårt arbeid i planleggingen.

Kan jeg gå i en annen by om jeg er forhindret fra å komme den dagen artisten/foredragsholderen er i min medlemsby?

Om du er forhindret til å komme i din by på den aktuelle dag, og ønsker å opplever artisten eller foredragsholderen i en annen by så kan du sende mail til post@bedriftsbilletten.no og du vil fritt få komme i en annen by om det er ledig kapasitet!

Hvordan blir vi medlem?

Ring 92226697 for en uforpliktende samtale. Vi jobber for tiden med å lage en påmeldingsfunksjon.

Hva koster det å være medlem?

Medlemskapet koster 699 +mva per måned per billett og bedriften har da tilgang til samtlige konserter, foredrag og konferanser som vises i programmet på hjemmesiden. Medlemskapet løper i 12 måneder fra måneden bedriften melder seg inn, og er et løpende medlemskap som fornyes automatisk for et år om gangen om det ikke gjøres endringer i medlemskapet. Fristen for å melde seg ut er 1-11 hvert år. Denne fristen er viktig for at vi skal ha forutsigbarhet i planleggingen av neste års program.

Kontakt oss

For mer informasjon eller ved direkte bestilling kan du ta kontakt.

Kjetil Kristoffersen

Telefon: 92226697
E-post: post@bedriftsbilletten.no